Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin

Historia Biblioteki

Pierwsze kroki w kierunku założenia biblioteki w Ślesinie zostały podjęte już w 1946 r., kiedy to z inicjatywy Józefa Białka zebrano ze społecznych darów księgozbiór w liczbie około 300 woluminów. Oficjalna rejestracja biblioteki nastąpiła dopiero 18.09.1948 r. i od tej daty była prowadzona pierwsza księga inwentarzowa. Nazwa biblioteki brzmiała: Miejska Biblioteka Publiczna w Ślesinie zapisana w rejestrze bibliotek pod nr 88. Zarządzającym biblioteką został Józef Białek. Kolejnymi osobami sprawującymi kierownicze stanowisko byli: Anna Krysińska (do 1971 r.), Andrzej Kotłowski (do 1983 r.), Jolanta Frydrychewicz (do 2006 r.). Obecnie dyrektorem biblioteki jest Agnieszka Niedźwiedzińska.

     W ciągu ponad 60 lat działalności biblioteki w Ślesinie, zmieniała ona 6 razy swoją siedzibę. Pierwsza lokalizacja biblioteki mieściła się na Placu Wolności 13. W latach 50-tych przeniesiono ją na ul. Napoleona 2, a następnie do budynku na ul. Kleczewskiej 15 – niewielkiego pomieszczenia znajdującego się na piętrze „pałacyku”. W 1967 r. po raz kolejny zmieniono lokalizację biblioteki, tym razem  do dwóch pomieszczeń na ul. Kleczewskiej 7. Wkrótce i tam brakowało miejsca na rosnący z roku na rok księgozbiór. W roku 1982 podjęto decyzję o przeniesieniu biblioteki do nowego lokalu mieszczącego się w piwnicy budynku na ul. Krótkiej 10. Trzydzieści lat później, w roku 2012,  biblioteka wróciła ponownie do „pałacyku” , tym razem do większego pomieszczenia na parterze.

     Biblioteka Publiczna w Ślesinie posiada trzy filie: w Szyszyńskich Holendrach, Licheniu Starym i Piotrkowicach. Dawniej filie te działały samodzielnie jako Biblioteki Gromadzkie. Przyłączono je do biblioteki w Ślesinie w latach 70-tych (biblioteki w Szyszyńskich Holendrach i Piotrkowicach w 1973 r., natomiast bibliotekę w Licheniu Starym w 1976 r.). Każda biblioteka posiadała po kilka punktów bibliotecznych, które mieściły się w prywatnych domach.  Dodatkowo Biblioteka Publiczna w Ślesinie  w okresie letnim prowadziła także punkty biblioteczne w ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych.

     Ze sprawozdania za 1977 r. wynika, że biblioteka w Ślesinie wraz z filiami liczyła 17 punktów bibliotecznych na wsiach i 7 punktów bibliotecznych w ośrodkach wczasowych. Z czasem jednak osoby prowadzące punkty biblioteczne z powodu symbolicznego wynagrodzenia rezygnowały z ich prowadzenia, przekazując swój księgozbiór bibliotekom. Ostatni punkt biblioteczny w naszej gminie został zlikwidowany w 2006 r.

     Od roku 1985 do 2017 filię w Szyszyńskich Holendrach prowadziła  Elżbieta Nowakowska, którą od 2018 r. zastąpiła Oktawia Dobroń. W 2022 r. obowiązki te przejęła Beata Andrzejewska. Filia w Licheniu Starym od 1976 r. znajdowała się pod opieką Krystyny Lewandowskiej. W 2019 r. jej obowiązki przejęła Anna Kierzek.

Katalog

Logo informujące o dostępności biblioteki dla osób niepełnosprawnych umysłowo, niewidomych, głuchych i poruszających sie na wózku inwalidzkim.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny